Sněmovní tisk 660
Vl. n. z. o provádění zvl. režimů v oblasti zahr. obchodu - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 11. 2019.
Zástupce navrhovatele: min. prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 660/0 dne 27. 11. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 12. 2019 (usnesení č. 245). Určil zpravodaje: Petr Dolínek a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 29. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 910).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 20. 2. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 660/1 (přerušuje projednávání).
  • Zahraniční výbor projednal návrh zákona a vydal 2. 4. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 660/2 (doporučuje schválit).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 12. 6. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 660/3 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 20. 1. 2021 na 79. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 20. 1. 2021 na 79. schůzi.
  K návrhu zákona nebyly podány žádné pozměňovací návrhy.
  Garanční výbor nebude návrh projednávat.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 1. 2021 na 79. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 184, usnesení č. 1475).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 22. 2. 2021 návrh zákona Senátu jako tisk 54, dokument 54/0.

 • O

  Organizační výbor dne 23. 2. 2021 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 10. 3. 2021 a přijal usnesení č. 37, které bylo rozdáno jako tisk 54/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 10. 3. 2021 a přijal usnesení č. 36, které bylo rozdáno jako tisk 54/2 (schvaluje).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 10. 3. 2021 a přijal usnesení č. 36, které bylo rozdáno jako tisk 54/3 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 17. 3. 2021 na 7. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 136).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 3. 2021.
  Prezident zákon podepsal 24. 3. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 3. 2021.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 29. 3. 2021.

Zákon vyhlášen 31. 3. 2021 ve Sbírce zákonů v částce 59 pod číslem 151/2021 Sb.Deskriptory EUROVOCu: dovozní omezení, kontrola dovozu, obchodní politika, produkty důlního dobývání, zahraniční obchodISP (příhlásit)