Sněmovní tisk 622
Vládní návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 - EU

Stav projednávání ke dni: 1. června 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 15. 10. 2019.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 622/0 dne 15. 10. 2019.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 16. 10. 2019 (usnesení č. 228). Určil zpravodaje: Bc. Petr Venhoda a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 29. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 29. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 902).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 3. 2020 na 41. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 3. 2020 na 41. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 622/4, který byl rozeslán 5. 3. 2020 v 11:25.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 19. 3. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 622/5 (stanovisko).

Další projednávání možné od 20. 3. 2020 15:04.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 49. schůze (od 26. května 2020).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
4456Radek Koten16680-25264.docx (18 KB)26. 2. 2020 v 15:18:56


Deskriptory EUROVOCu: demografická statistika, demografický rozbor, evidence obyvatelstva, osobní údaje, sčítání lidu

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)