Sněmovní tisk 552
Novela z. o nouzových zásobách ropy - EU

Stav projednávání ke dni: 27. listopadu 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 7. 2019.
Zástupce navrhovatele: min. prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 552/0 dne 18. 7. 2019.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 8. 8. 2019. Určil zpravodaje: Ing. Pavel Staněk a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor (rozhodnutí č. 34)

 • 1

  Čtení proběhlo 29. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 897).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 2. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 552/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 12. 6. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 552/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 11. 2020 na 62. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 11. 2020 na 62. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 552/3, který byl rozeslán 11. 11. 2020 v 11:40.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 19. 11. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 552/4 (stanovisko).

Další projednávání možné od 26. 11. 2020.

Projednávání tisku navrženo na pořad 72. schůze (od 1. prosince 2020).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
6243Pavel Pustějovský18467-28151.docx (27 KB)15. 9. 2020 v 16:23:51
6480Pavel Pustějovský18704-28591.docx (19 KB)20. 10. 2020 v 09:43:57
6717Radek Holomčík18941-28926.docx (50 KB)10. 11. 2020 v 18:29:14
6718Radek Holomčík18942-28927.docx (51 KB)10. 11. 2020 v 18:29:40


Deskriptory EUROVOCu: energetická krize, hospodaření se zdroji, ropa, ropná politika, strategická rezerva, zásoby

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)