Sněmovní tisk 502
Novela z. o potravinách a tabákových výrobcích - EU

Stav projednávání ke dni: 5. března 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 5. 6. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 502/0 dne 5. 6. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 5. 6. 2019 (usnesení č. 199). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Kováčik a navrhl Zemědělský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 6. 12. 2019 na 39. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 851).

 • V
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 12. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 502/1 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 9. 1. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 502/2 (doporučuje schválit).
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 5. 2. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 502/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 3. 2020 na 41. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 3. 2020 na 41. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 502/4, který byl rozeslán 5. 3. 2020 v 12:14.

 • G
  • Zemědělský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 15. 4. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 502/5 (stanovisko).
  • Zemědělský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 15. 4. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 502/6 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 3. 6. 2020 na 49. schůzi. Návrh zákona vrácen k opakování 2. čtení (hlasování č. 156, usnesení č. 1155).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 1. 12. 2020 na 72. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 1. 12. 2020 na 72. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 502/8, který byl rozeslán 2. 12. 2020 v 13:20.

 • G
  • Zemědělský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 10. 12. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 502/9 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 20. 1. 2021 na 79. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 60, usnesení č. 1454).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 22. 2. 2021 návrh zákona Senátu jako tisk 48, dokument 48/0.

Další projednávání možné do 24. 3. 2021 (do 30 dnů od doručení).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
3994Adam Kalous16218-24450.docx (25 KB)11. 12. 2019 v 16:13:18
4073Olga Richterová16297-24644.docx (14 KB)8. 1. 2020 v 10:11:23
4116Olga Richterová16340-24729.docx (14 KB)20. 1. 2020 v 12:49:19
4492Margita Balaštíková16716-25320.docx (24 KB)3. 3. 2020 v 15:04:11
4496Radek Holomčík16720-25326.docx (25 KB)4. 3. 2020 v 10:19:18
4500Leo Luzar16724-25333.docx (20 KB)4. 3. 2020 v 12:16:12
4501Petr Bendl16725-25335.docx (24 KB)4. 3. 2020 v 13:59:10
5939Jiří Běhounek18163-27488.docx (27 KB)1. 7. 2020 v 15:58:20
5963Josef Kott18187-27537.docx (38 KB)8. 7. 2020 v 15:43:43
6206Vlastimil Válek18430-28110.doc (4 MB)14. 9. 2020 v 11:09:49
6331Radim Fiala18555-28301.docx (72 KB)29. 9. 2020 v 19:30:19
6342Josef Kott18566-28315.docx (24 KB)30. 9. 2020 v 11:28:36
6481David Pražák18705-28592.docx (33 KB)20. 10. 2020 v 09:56:09
6484Josef Kott18708-28595.doc (51 KB)20. 10. 2020 v 10:14:41
6485Josef Kott18709-28596.doc (46 KB)20. 10. 2020 v 10:19:09
6487Josef Kott18711-28598.docx (28 KB)20. 10. 2020 v 10:23:02
6510Jan Birke18734-28620.doc (75 KB)20. 10. 2020 v 14:21:12
6687Petr Bendl18911-28878.docx (16 KB)9. 11. 2020 v 09:14:33
6701Petr Bendl18925-28910.docx (16 KB)10. 11. 2020 v 12:41:34
6737Radim Fiala18961-28950.docx (50 KB)11. 11. 2020 v 19:17:09
6744Radek Holomčík18968-28959.docx (830 KB)12. 11. 2020 v 11:48:15
6745Radek Holomčík18969-28960.docx (9 KB)12. 11. 2020 v 11:48:39
6746Marian Jurečka18970-28962.doc (83 KB)12. 11. 2020 v 11:50:05
6748Marian Jurečka18972-28965.doc (81 KB)12. 11. 2020 v 12:08:07
6750Marian Jurečka18974-28967.doc (73 KB)12. 11. 2020 v 12:13:47
6922Radim Fiala19146-29193.docx (79 KB)27. 11. 2020 v 12:27:24
6950Petr Bendl19174-29259.docx (17 KB)
19174-29260.docx (17 KB)
1. 12. 2020 v 12:50:52
6967David Pražák19191-29280.docx (31 KB)1. 12. 2020 v 16:40:14


Deskriptory EUROVOCu: inspekce potravin, potravinářská výroba, potravinová legislativa, zdravotní inspekce

Navržené změny předpisů (6)ISP (příhlásit)