Sněmovní tisk 499
Doh. o převádění a sdílení příspěvků do fondu pro řeš. krizí

Stav projednávání ke dni: 25. května 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 4. 6. 2019.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy se připravuje k rozeslání poslancům jako sněmovní tisk 499/0.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 5. 6. 2019 (usnesení č. 199). Určil zpravodaje: Mgr. Vít Rakušan a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 13. 2. 2020 na 40. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 943).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 19. 3. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 499/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 2. 4. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 499/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro evropské záležitosti projednal mezinárodní smlouvu a vydal 21. 4. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 499/3 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).

Další projednávání možné od 14. 4. 2020.

Projednávání tisku navrženo na pořad 49. schůze (od 26. května 2020).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 4. 6. 2019 jako senátní tisk 91/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 6. 2019 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 23. 7. 2019 a přijal usnesení č. 77, které bylo rozdáno jako tisk 91/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 7. 8. 2019 a přijal usnesení č. 85, které bylo rozdáno jako tisk 91/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 30. 10. 2019 na 12. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 250).Deskriptory EUROVOCu: bankovní unie EU, Ecofin, Jednotný evropský akt, mezinárodní dohoda, ratifikace dohodyISP (příhlásit)