Sněmovní tisk 416
Změny harmonogramu Mezinárodní úml. o regulaci velrybářství

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 25. 2. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 416/0 dne 26. 2. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 6. 3. 2019 (usnesení č. 165). Určil zpravodaje: Michal Ratiborský a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 13. 2. 2020 na 40. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 939).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 30. 4. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 416/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 22. 10. 2020 na 62. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 125, usnesení č. 1295).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 25. 2. 2019 jako senátní tisk 46/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 2. 2019 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 13. 3. 2019 a přijal usnesení č. 40, které bylo rozdáno jako tisk 46/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 24. 4. 2019 a přijal usnesení č. 31, které bylo rozdáno jako tisk 46/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 24. 7. 2019 na 10. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 197).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 19. 11. 2020.Deskriptory EUROVOCu: ratifikace dohody, regulace rybolovu, rybářská loď, velrybaISP (příhlásit)