Sněmovní tisk 38
Novela z. o majetkovém vyrovnání s církvemi

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 20. 12. 2017.
Zástupce navrhovatele: Grospič S. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 38/0 dne 20. 12. 2017. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0038.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 12. 2017. Vláda zaslala stanovisko 12. 1. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 12. 1. 2018 jako tisk 38/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 1. 2018 (usnesení č. 25). Určil zpravodaje: Mgr. Milan Feranec a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční a navrhl přikázat k projednání dalšímu výboru: Ústavně právní výbor.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 28. 2. 2018 na 7. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 120).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 20. 3. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 38/2 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 5. 4. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 38/3 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 27. 4. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 38/4 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 6. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 38/5 (doporučuje schválit).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 9. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 38/6 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Projednávání návrhu zákona bylo 30. 10., 2., 13. 11. 2018 na 20. schůzi přerušeno.
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 12. 2018 na 25. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 12. 2018 na 25. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 38/7, který byl rozeslán 18. 12. 2018 v 14:51.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 10. 1. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 38/8 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 1. 2019 na 26. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 36, usnesení č. 435).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 29. 1. 2019 návrh zákona Senátu jako tisk 35, dokument 35/0.

 • O

  Organizační výbor dne 29. 1. 2019 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 14. 2. 2019 a přijal usnesení č. 27, které bylo rozdáno jako tisk 35/2 (zamítá).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 20. 2. 2019 a přijal usnesení č. 15, které bylo rozdáno jako tisk 35/1 (zamítá).
 • S

  Návrh projednán dne 27. 2. 2019 na 6. schůzi Senátu.
  Senát návrh zamítl (usnesení č. 111).
  Návrh projednán dne 27. 2. 2019 na 6. schůzi Senátu.
  Senát schválil doprovodné usnesení (usnesení č. 112).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 28. 2. 2019 poslancům jako tisk 38/9.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 28. 2. 2019 poslancům jako tisk 38/10.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 23. 4. 2019 na 28. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 99, usnesení č. 610).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 25. 4. 2019.
  Prezident zákon podepsal 2. 5. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 3. 5. 2019.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 5. 2019.

Zákon vyhlášen 16. 5. 2019 ve Sbírce zákonů v částce 53 pod číslem 125/2019 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1965Marek Výborný14189-20997.doc (35 KB) / PDF (204 KB, 2 strany) 13. 12. 2018 v 08:00:51


Deskriptory EUROVOCu: církev, daň, daň z převodu nemovitosti, daň z převodu vlastnictví, finanční zrovnoprávnění, převod vlastnictví, veřejný majetek, vztah mezi církví a státem

Navržené změny předpisů (2):

CitaceZměnaPředpisOd
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů38/0
428/2012novelizujeZákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi)38/0


ISP (příhlásit)