Sněmovní tisk 338
Novela z. o provozu na pozemních komunikacích

Stav projednávání ke dni: 4. března 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 5. 4. 2018. Návrh zákona rozeslán dne 5. 4. 2018 senátorům jako tisk 261/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 4. 2018 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 12. 6. 2018 a přijal usnesení č. 5, které bylo rozdáno jako tisk 261/1 (záznam z jednání).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 27. 6. 2018 a přijal usnesení č. 107, které bylo rozdáno jako tisk 261/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 8. 10. 2018 a přijal usnesení č. 126, které bylo rozdáno jako tisk 261/3 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 25. 4. 2018 na 14. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 406).
  Návrh projednán dne 19. 7. 2018 na 16. schůzi Senátu.
  Senát změnil lhůtu k projednání (usnesení č. 479).

  Návrh projednán dne 15. 11. 2018 na 2. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 30).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 21. 11. 2018.
Zástupce navrhovatele: Vosecký J., Goláň T..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 338/0 dne 22. 11. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0338.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 26. 11. 2018. Vláda zaslala stanovisko 19. 12. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 19. 12. 2018 jako tisk 338/1 (neutrální).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 29. 12. 2018.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 87. schůze (od 2. března 2021).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
2057Václav Klaus14281-21188.docx (42 KB)17. 1. 2019 v 13:15:36
2058Václav Klaus14282-21192.docx (41 KB)17. 1. 2019 v 13:16:04
2059Václav Klaus14283-21193.docx (41 KB)17. 1. 2019 v 13:16:26
2060Václav Klaus14284-21194.docx (42 KB)17. 1. 2019 v 13:16:47
2155Monika Jarošová14379-21330.docx (31 KB)1. 2. 2019 v 12:49:40
2156Monika Jarošová14380-21331.docx (31 KB)1. 2. 2019 v 12:56:59


Deskriptory EUROVOCu: alkohol, bezpečnost silničního provozu, jednostopé vozidlo, silniční doprava, silniční provoz

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)