Sněmovní tisk 332
Novela z. o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 19. 11. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 332/0 dne 19. 11. 2018.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 11. 2018 (usnesení č. 130). Určil zpravodaje: Mgr. Radek Holomčík a navrhl Zemědělský výbor jako garanční.

 • 1

  Zpravodajem určen Bc. Jan Pošvář (usnesení č. 485).
  Čtení proběhlo 30. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 485).

 • V
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 2. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 332/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 20. 3. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 332/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 4. 2019 na 28. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 4. 2019 na 28. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 332/3, který byl rozeslán 18. 4. 2019 v 9:27.

 • G
  • Zemědělský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 2. 5. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 332/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 6. 2019 na 30. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 1066, usnesení č. 679).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 1. 7. 2019 návrh zákona Senátu jako tisk 112, dokument 112/0.

 • O

  Organizační výbor dne 2. 7. 2019 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 17. 7. 2019 a přijal usnesení č. 73, které bylo rozdáno jako tisk 112/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 24. 7. 2019 na 10. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 201).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 8. 2019.
  Prezident zákon podepsal 12. 8. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 8. 2019.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 8. 2019.

Zákon vyhlášen 22. 8. 2019 ve Sbírce zákonů v částce 87 pod číslem 206/2019 Sb.Deskriptory EUROVOCu: clo, dohled nad trhem, dřevozpracující průmysl, kontrola dovozu, kontrola vývozu, produkce dřeva, výrobky ze dřeva

Navržené změny předpisů (2):

CitaceZměnaPředpisOd
17/2012novelizujeZákon o Celní správě České republiky332/0
226/2013novelizujeZákon o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh332/0


ISP (příhlásit)