Sněmovní tisk 205
Novela z. o evidenci tržeb - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 6. 2018.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 205/0 dne 13. 6. 2018.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 6. 2018 (usnesení č. 82). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Juříček, Ph.D. a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Zpravodajem určen Ing. Jan Volný (usnesení č. 329).
  1. Čtení proběhlo 19., 21. 9. 2018 na 19. schůzi. Projednávání návrhu bylo přerušeno. 1. Čtení proběhlo 23. 10. 2018 na 20. schůzi. Projednávání návrhu bylo odročeno (usnesení č. 360). 1. Čtení proběhlo 18., 20. 12. 2018 na 24. schůzi. Projednávání návrhu bylo přerušeno. Čtení proběhlo 25. 1., 13. 2. 2019 na 26. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 500).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 21. 2. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 205/1 (přerušuje projednávání).
  • Hospodářský výbor projednal navíc návrh zákona a vydal 25. 2. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 205/2 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal navíc návrh zákona a vydal 26. 3. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 205/3 (doporučuje schválit).
  • Hospodářský výbor projednal navíc návrh zákona a vydal 4. 4. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 205/4 (pozměňovací návrhy).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 5. 4. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 205/5 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16., 17. 4. 2019 na 28. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 4. 2019 na 28. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 205/6, který byl rozeslán 23. 4. 2019 v 14:44.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 7. 5. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 205/7 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení bylo zahájeno 10. 5. 2019 na 28. schůzi.
  Projednávání zákona bylo přerušeno.
  Projednávání zákona bylo přerušeno.
  Projednávání zákona bylo přerušeno.
  Projednávání pokračovalo 5., 7. 6. 2019 na 30. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 912, usnesení č. 655).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 1. 7. 2019.
  Návrh zákona 29. 7. 2019 zamítnut.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 29. 7. 2019 poslancům jako tisk 205/8.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 29. 7. 2019 poslancům jako tisk 205/9.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 10., 13. 9. 2019 na 34. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 68, usnesení č. 712).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 9. 2019.
  Prezident zákon podepsal 24. 9. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 9. 2019.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 3. 10. 2019.

Zákon vyhlášen 9. 10. 2019 ve Sbírce zákonů v částce 111 pod číslem 256/2019 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
1385Věra Kovářová13609-20133.docx (27 KB)2. 10. 2018 v 16:31:20
1473Marian Jurečka13697-20284.docx (48 KB)16. 10. 2018 v 08:31:03
1985Marian Jurečka14209-21027.docx (43 KB)14. 12. 2018 v 13:17:15
2421Věra Kovářová14645-21819.docx (60 KB)20. 3. 2019 v 16:48:06
2516Vojtěch Munzar14740-21944.docx (204 KB)29. 3. 2019 v 14:36:56
2522Tomio Okamura14746-21955.docx (11 KB)2. 4. 2019 v 10:05:26
2592Věra Kovářová14816-22071.docx (27 KB)11. 4. 2019 v 16:21:38
2593Vlastimil Válek14817-22073.doc (66 KB)12. 4. 2019 v 10:15:25
2594Věra Kovářová14818-22074.docx (24 KB)12. 4. 2019 v 13:09:00
2604Vojtěch Munzar14828-22084.docx (203 KB)15. 4. 2019 v 18:21:48
2605Vojtěch Munzar14829-22085.docx (204 KB)15. 4. 2019 v 18:22:17
2608Vojtěch Munzar14832-22088.docx (17 KB)15. 4. 2019 v 18:28:27
2609Vojtěch Munzar14833-22089.docx (18 KB)15. 4. 2019 v 18:28:56
2620Mikuláš Ferjenčík14844-22109.docx (14 KB)16. 4. 2019 v 12:06:06
2621Vlastimil Válek14845-22104.doc (66 KB)16. 4. 2019 v 11:41:25
2626Mikuláš Ferjenčík14850-22110.docx (15 KB)16. 4. 2019 v 12:18:05
2627Mikuláš Ferjenčík14851-22111.docx (14 KB)16. 4. 2019 v 12:23:21
2628Mikuláš Ferjenčík14852-22112.docx (15 KB)16. 4. 2019 v 12:28:32
2629Josef Kott14853-22113.docx (23 KB)16. 4. 2019 v 12:31:23
2633Mikuláš Ferjenčík14857-22115.docx (13 KB)16. 4. 2019 v 12:36:55
2634Mikuláš Ferjenčík14858-22116.docx (14 KB)16. 4. 2019 v 12:43:42
2638Ivan Adamec14862-22120.docx (17 KB)16. 4. 2019 v 14:01:55
2639Ivan Adamec14863-22121.docx (16 KB)16. 4. 2019 v 14:02:49
2640Ivan Adamec14864-22122.docx (17 KB)16. 4. 2019 v 14:03:51
2642Stanislav Blaha14866-22123.docx (20 KB)16. 4. 2019 v 14:13:35
2643Stanislav Blaha14867-22124.docx (19 KB)16. 4. 2019 v 14:14:28
2645Vojtěch Pikal14869-22132.docx (16 KB)16. 4. 2019 v 14:54:47
2646Zbyněk Stanjura14870-22125.docx (232 KB)16. 4. 2019 v 14:28:21
2648Jan Skopeček14872-22127.doc (34 KB)16. 4. 2019 v 14:35:25
2649Jan Skopeček14873-22128.doc (34 KB)16. 4. 2019 v 14:35:25
2650Zbyněk Stanjura14874-22129.docx (20 KB)16. 4. 2019 v 14:45:13
2651Zbyněk Stanjura14875-22130.docx (22 KB)16. 4. 2019 v 14:46:18
2652Marian Jurečka14876-22133.docx (46 KB)16. 4. 2019 v 14:59:41
2653Marian Jurečka14877-22134.docx (40 KB)16. 4. 2019 v 15:59:00
2654Marian Jurečka14878-22135.docx (49 KB)16. 4. 2019 v 16:00:15
2655Marian Jurečka14879-22136.docx (38 KB)16. 4. 2019 v 16:14:45
2656Marian Jurečka14880-22137.docx (38 KB)16. 4. 2019 v 16:20:13
2657Marian Jurečka14881-22138.docx (38 KB)16. 4. 2019 v 16:20:58
2658Jan Skopeček14882-22139.doc (42 KB)16. 4. 2019 v 16:30:25
2660Marian Jurečka14884-22141.docx (48 KB)16. 4. 2019 v 16:59:07
2662Marian Jurečka14886-22144.docx (49 KB)16. 4. 2019 v 17:18:32
2663Marian Jurečka14887-22145.docx (38 KB)16. 4. 2019 v 17:22:23
2665Mikuláš Ferjenčík14889-22147.docx (15 KB)16. 4. 2019 v 18:15:20
2666Mikuláš Ferjenčík14890-22148.docx (15 KB)16. 4. 2019 v 18:15:49
2667Mikuláš Ferjenčík14891-22149.docx (14 KB)16. 4. 2019 v 18:17:20
2675Mikuláš Ferjenčík14899-22162.docx (16 KB)17. 4. 2019 v 11:02:31


Deskriptory EUROVOCu: daň z přidané hodnoty, daňový poplatník, jednotný účetní systém, maloobchodní prodej, příjem – platba, účetní systém, účetnictví

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)