Sněmovní tisk 180
Novela z. o regulaci reklamy

Stav projednávání ke dni: 29. ledna 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Leo Luzar, Hana Aulická Jírovcová, Pavel Kováčik) předložila sněmovně návrh zákona 23. 5. 2018.
Zástupce navrhovatele: Luzar L. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 180/0 dne 25. 5. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0180.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 28. 5. 2018. Vláda zaslala stanovisko 26. 6. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 26. 6. 2018 jako tisk 180/1 (neutrální).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 6. 7. 2018.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 40. schůze (od 21. ledna 2020).Deskriptory EUROVOCu: finanční instituce, likvidita soukromého sektoru, nekalá reklama, omezování soutěže, peněžní zásoba, propagace, propagační účinek, půjčka, televize

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)