Sněmovní tisk 156
Novela z. o vysokých školách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 20. 4. 2018.
Zástupce navrhovatele: Válková H. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 156/0 dne 23. 4. 2018.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 27. 4. 2018. Vláda zaslala stanovisko 23. 5. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 5. 2018 jako tisk 156/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 5. 2018 (usnesení č. 78). Určil zpravodaje: Ing. Stanislav Fridrich a navrhl Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 26. 6. 2018 na 16. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 279).
  Návrh byl projednán v obecné rozpravě 26. 6. 2018 na 16. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 11, usnesení č. 279).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 2. 7. 2018 návrh zákona Senátu jako tisk 303, dokument 303/0.

 • O

  Organizační výbor dne 2. 7. 2018 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice.

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 17. 7. 2018 a přijal usnesení č. 152, které bylo rozdáno jako tisk 303/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 7. 2018 na 16. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 466).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 7. 2018.
  Prezident zákon podepsal 1. 8. 2018.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 8. 2018.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 8. 2018.

Zákon vyhlášen 16. 8. 2018 ve Sbírce zákonů v částce 86 pod číslem 168/2018 Sb.Deskriptory EUROVOCu: vysokoškolské vzdělání, vzdělávací program

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)