Sněmovní tisk 1149
Novela z. o rostlinolékařské péči - EU

Stav projednávání ke dni: 23. září 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 8. 2. 2021.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1149/0 dne 8. 2. 2021.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 2. 2021 (usnesení č. 370). Určil zpravodaje: Ing. Josef Kott a navrhl Zemědělský výbor jako garanční.

Další projednávání možné od 19. 2. 2021.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 111. schůze (od 7. července 2021).Deskriptory EUROVOCu: dovozní omezení, dovozní politika, inspekce potravin, ochrana rostlin, ochrana zdraví rostlin, označení výrobku, padělání, přípravky ochrany rostlin, průmysl pesticidů, rostlinolékařská legislativa, správní kontrola

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
326/2004novelizujeZákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů1149/0


ISP (příhlásit)