Sněmovní tisk 962
Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2019

Stav projednávání ke dni: 8. března 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2019

Autor: RČRo

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 31. 7. 2020 jako tisk 962/0.

  • PS

    Předseda sněmovny projednání zprávy doporučil 11. 8. 2020.

  • V
    • Volební výbor projednal zprávu a vydal 8. 10. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 962/1 (doporučuje schválit).

Projednávání tisku zařazeno na pořad 87. schůze (od 2. března 2021).Deskriptory EUROVOCu: hromadné sdělovací prostředky, komunikační politika, plnění rozpočtu, programová produkce, rozhlasové vysílání, účetní uzávěrka, zpráva o činnostiISP (příhlásit)