Sněmovní tisk 961
Novela z. o poskytování služby péče o dítě v dět. skup.

Stav projednávání ke dni: 20. dubna 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 7. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 961/0 dne 29. 7. 2020.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 11. 8. 2020. Určil zpravodaje: Mgr. Jana Pastuchová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku (rozhodnutí č. 63)

 • 1

  Zpravodajem určen Mgr. Lenka Dražilová, MBA (usnesení č. 1428).
  Čtení proběhlo 17. 12. 2020 na 72. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1431).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 3. 2021 na 91. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 3. 2021 na 91. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 961/2, který byl rozeslán 23. 3. 2021 v 18:35 (revokováno).
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 961/3, který byl rozeslán 24. 3. 2021 v 17:19.

 • G

Další projednávání možné od 9. 4. 2021 14:51.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 98. schůze (od 13. dubna 2021).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
7200Pavla Golasowská19424-29635.docx (27 KB) / PDF (281 KB, 4 strany) 18. 1. 2021 v 18:11:54
7201Pavla Golasowská19425-29636.docx (27 KB) / PDF (254 KB, 4 strany) 18. 1. 2021 v 18:12:58
7202Pavla Golasowská19426-29637.docx (29 KB) / PDF (267 KB, 5 stran) 18. 1. 2021 v 18:14:13
7208Markéta Pekarová Adamová19432-29643.doc (29 KB) / PDF (184 KB, 2 strany) 19. 1. 2021 v 13:29:35
7209Markéta Pekarová Adamová19433-29644.docx (45 KB) / PDF (401 KB, 3 strany) 19. 1. 2021 v 13:30:01
7224Jan Bauer19448-29663.docx (17 KB) / PDF (200 KB, 2 strany) 20. 1. 2021 v 09:12:32
7245Petr Třešňák19469-29685.docx (19 KB) / PDF (293 KB, 4 strany) 20. 1. 2021 v 13:50:50
7259Lubomír Volný19483-29706.docx (28 KB) / PDF (457 KB, 4 strany) 20. 1. 2021 v 16:19:13
7261Olga Richterová19485-29709.docx (20 KB) / PDF (268 KB, 3 strany) 20. 1. 2021 v 16:55:17
7262Olga Richterová19486-29710.docx (22 KB) / PDF (225 KB, 4 strany) 20. 1. 2021 v 16:57:14
7263Věra Kovářová19487-29711.docx (28 KB) / PDF (252 KB, 5 stran) 20. 1. 2021 v 16:58:16
7264Věra Kovářová19488-29712.docx (26 KB) / PDF (245 KB, 5 stran) 20. 1. 2021 v 16:58:40
7265Olga Richterová19489-29713.docx (23 KB) / PDF (213 KB, 3 strany) 20. 1. 2021 v 17:07:27
7266Olga Richterová19490-29714.docx (22 KB) / PDF (214 KB, 3 strany) 20. 1. 2021 v 17:08:03
7333Jan Čižinský19557-29826.docx (19 KB) / PDF (199 KB, 2 strany) 3. 2. 2021 v 09:34:55
7383Markéta Pekarová Adamová19607-29907.doc (28 KB) / PDF (251 KB, 2 strany) 9. 2. 2021 v 19:21:55
7395Olga Richterová19619-29920.docx (19 KB) / PDF (269 KB, 3 strany) 10. 2. 2021 v 09:53:09
7604Pavel Růžička19828-30188.docx (64 KB) / PDF (350 KB, 7 stran) 2. 3. 2021 v 08:27:07
7804Pavla Golasowská20028-30440.doc (51 KB) / PDF (224 KB, 3 strany) 22. 3. 2021 v 14:45:52
7817Jan Čižinský20041-30462.docx (20 KB) / PDF (235 KB, 3 strany) 23. 3. 2021 v 10:34:14
7818Jan Čižinský20042-30463.docx (21 KB) / PDF (244 KB, 3 strany) 23. 3. 2021 v 10:35:24
7820Pavla Golasowská20044-30464.docx (35 KB) / PDF (300 KB, 10 stran) 23. 3. 2021 v 13:11:24
7821Pavla Golasowská20045-30465.docx (35 KB) / PDF (315 KB, 12 stran) 23. 3. 2021 v 13:12:25
7822Věra Kovářová20046-30466.docx (26 KB) / PDF (247 KB, 5 stran) 23. 3. 2021 v 13:46:58
7823Věra Kovářová20047-30467.docx (26 KB) / PDF (246 KB, 5 stran) 23. 3. 2021 v 13:47:59
7824Jan Čižinský20048-30468.docx (15 KB) / PDF (213 KB, 2 strany) 23. 3. 2021 v 13:49:34
7832Aleš Juchelka20056-30488.docx (20 KB) / PDF (276 KB, 1 strana) 23. 3. 2021 v 14:57:45
7833Jan Čižinský20057-30489.docx (20 KB) / PDF (238 KB, 3 strany) 23. 3. 2021 v 14:57:48
7834Aleš Juchelka20058-30490.docx (19 KB) / PDF (256 KB, 2 strany) 23. 3. 2021 v 14:58:38
7835Aleš Juchelka20059-30491.docx (15 KB) / PDF (191 KB, 1 strana) 23. 3. 2021 v 15:02:21


Deskriptory EUROVOCu: dítě, hlídání dětí, mateřská škola, neformální výuka, předškolní výchova, rodinná politika, služba ve veřejném zájmu, sociální služby

Navržené změny předpisů (7)ISP (příhlásit)