Sněmovní tisk 924
N.z.o pal.péči, rozhodování na konci života a eutanázii

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 30. 6. 2020.
Zástupce navrhovatele: Procházková V. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 924/0 dne 1. 7. 2020. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0924.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 3. 7. 2020. Vláda zaslala stanovisko 29. 7. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 29. 7. 2020 jako tisk 924/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 844/20, PID ALBSBRAJJAWR.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: eutanazie, práva jednotlivce, práva pacienta, právo na sebeurčení, smrtISP (příhlásit)