Sněmovní tisk 779
Novela z. o daních z příjmů

Stav projednávání ke dni: 8. května 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 9. 3. 2020.
Zástupce navrhovatele: Hrnčíř J. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 779/0 dne 12. 3. 2020. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0779.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 16. 3. 2020. Vláda zaslala stanovisko 2. 4. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 2. 4. 2020 jako tisk 779/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 12. 4. 2020.Deskriptory EUROVOCu: daň, daň z příjmů, daň z příjmů právnických osob, držba akcií, pohyb kapitálu, únik kapitálu, zahraniční podnik, zisk

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)