Sněmovní tisk 762
Novela z. - trestní řád

Stav projednávání ke dni: 29. září 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 2. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 762/0 dne 26. 2. 2020.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 3. 2020 (usnesení č. 271). Určil zpravodaje: Mgr. Dominik Feri a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

Další projednávání možné od 8. 3. 2020.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 58. schůze (od 15. září 2020).Deskriptory EUROVOCu: alternativní trest, pokuta, trestní sankce, vězeňský režim, výkon rozhodnutí

Navržené změny předpisů (10)ISP (příhlásit)