Sněmovní tisk 702
Novela z. o užívání státních symbolů ČR

Stav projednávání ke dni: 22. února 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 15. 1. 2020.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 26. 1. 2020.

Projednávání tisku navrženo na pořad 41. schůze (od 3. března 2020).Deskriptory EUROVOCu: ministerstvo, státní symbol, úřední dokument, úřední razítko

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)