Sněmovní tisk 695
Novela z. o nemocenském pojištění

Stav projednávání ke dni: 13. dubna 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 19. 12. 2019.
Zástupce navrhovatele: Gajdůšková A. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 695/0 dne 8. 1. 2020. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0695.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 10. 1. 2020. Vláda zaslala stanovisko 28. 1. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 28. 1. 2020 jako tisk 695/1 (neutrální).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 7. 2. 2020.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 98. schůze (od 13. dubna 2021), zařazeno na pořad 91. schůze (od 23. března 2021).Deskriptory EUROVOCu: ošetřovatelská péče, otcovská dovolená, péče o postižené osoby, sociální dávky, zdravotní pojištění

Navržené změny předpisů (8)ISP (příhlásit)