Sněmovní tisk 674
Novela z. o dani z přidané hodnoty

Stav projednávání ke dni: 13. dubna 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Zastupitelstvo hlavního města Prahy předložilo sněmovně návrh zákona 17. 12. 2019.
Zástupce navrhovatele: Kordová Marvanová H..

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 674/0 dne 18. 12. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0674.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 19. 12. 2019. Vláda zaslala stanovisko 15. 1. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 15. 1. 2020 jako tisk 674/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 25. 1. 2020.

Projednávání tisku navrženo na pořad 98. schůze (od 13. dubna 2021).Deskriptory EUROVOCu: bydlení, daň z majetku, daň z příjmů, nedostatek bytů, Praha, územní samospráva

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)