Sněmovní tisk 660
Vl. n. z. o provádění zvl. režimů v oblasti zahr. obchodu - EU

Stav projednávání ke dni: 4. srpna 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 11. 2019.
Zástupce navrhovatele: min. prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 660/0 dne 27. 11. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 12. 2019 (usnesení č. 245). Určil zpravodaje: Petr Dolínek a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 29. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 910).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 20. 2. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 660/1 (přerušuje projednávání).
  • Zahraniční výbor projednal návrh zákona a vydal 2. 4. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 660/2 (doporučuje schválit).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 12. 6. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 660/3 (doporučuje schválit).

Další projednávání možné od 30. 3. 2020.Deskriptory EUROVOCu: dovozní omezení, kontrola dovozu, obchodní politika, produkty důlního dobývání, zahraniční obchodISP (příhlásit)