Sněmovní tisk 658
Vl.n.z. o dani z digitálních služeb

Stav projednávání ke dni: 10. dubna 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 11. 2019.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 658/0 dne 27. 11. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 12. 2019 (usnesení č. 245). Určil zpravodaje: Ing. Václav Votava a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 22. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 878).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 2. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 658/1 (přerušuje projednávání).

Další projednávání možné od 23. 3. 2020.

Projednávání tisku navrženo na pořad 45. schůze (od 21. dubna 2020).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
4060Jan Bartošek16284-24580.docx (41 KB)30. 12. 2019 v 13:27:41
4109Jan Hrnčíř16333-24717.docx (13 KB)17. 1. 2020 v 10:40:26
4230Tomáš Martínek16454-24913.docx (12 KB)23. 1. 2020 v 16:57:57
4253Václav Klaus16477-24935.docx (46 KB)27. 1. 2020 v 13:04:50
4465Tomáš Martínek16689-25285.docx (12 KB)2. 3. 2020 v 11:54:55
4475Zbyněk Stanjura16699-25300.docx (18 KB)3. 3. 2020 v 09:22:44


Deskriptory EUROVOCu: daň, daň z příjmů, digitální technologie, informační technologie, internet, internetový vyhledávací stroj, nevyžádaná elektronická reklama, zpřístupňování informacíISP (příhlásit)