Sněmovní tisk 546
Novela z. o elektronických komunikacích

Stav projednávání ke dni: 23. září 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 10. 7. 2019.
Zástupce navrhovatele: Koten R. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 546/0 dne 11. 7. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0546.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 12. 7. 2019. Vláda zaslala stanovisko 31. 7. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 31. 7. 2019 jako tisk 546/1 (neutrální).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 10. 8. 2019.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 58. schůze (od 15. září 2020).Deskriptory EUROVOCu: elektronická správa, elektronická správa dokumentů, informační systém, komunikační systém, mobilní telefon, naléhavá pomoc, první pomoc

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)