Sněmovní tisk 521
Novela z. o specifických zdravotních službách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Eva Matyášová, Helena Válková, Lubomír Španěl, František Elfmark, Lucie Šafránková) předložila sněmovně návrh zákona 20. 6. 2019.
Zástupce navrhovatele: Matyášová E. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 521/0 dne 21. 6. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0521.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 26. 6. 2019. Vláda zaslala stanovisko 17. 7. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 17. 7. 2019 jako tisk 521/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 626/19, PID ALBSBDHGLL1G.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: léčba, správní kontrola, státní zástupce, státní zdravotní služba, zdravotní inspekce, zdravotní systém, zvláštní výchovná péče

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)