Sněmovní tisk 518
Novela z. o dani z nemovitých věcí

Stav projednávání ke dni: 31. března 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 19. 6. 2019.
Zástupce navrhovatele: Jurečka M. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 518/0 dne 20. 6. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0518.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 26. 6. 2019. Vláda zaslala stanovisko 17. 7. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 17. 7. 2019 jako tisk 518/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 27. 7. 2019.Deskriptory EUROVOCu: daň z majetku, osvobození od daní, ovocný sad, parcela, průmyslový rybolov, travní porost

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)