Sněmovní tisk 502
Novela z. o potravinách a tabákových výrobcích - EU

Stav projednávání ke dni: 27. září 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 5. 6. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 502/0 dne 5. 6. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 5. 6. 2019 (usnesení č. 199). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Kováčik a navrhl Zemědělský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 6. 12. 2019 na 39. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 851).

 • V
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 12. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 502/1 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 9. 1. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 502/2 (doporučuje schválit).
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 5. 2. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 502/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 3. 2020 na 41. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 3. 2020 na 41. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 502/4, který byl rozeslán 5. 3. 2020 v 12:14.

 • G
  • Zemědělský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 15. 4. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 502/5 (stanovisko).
  • Zemědělský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 15. 4. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 502/6 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 3. 6. 2020 na 49. schůzi. Návrh zákona vrácen k opakování 2. čtení (hlasování č. 156, usnesení č. 1155).

Projednávání tisku zařazeno na pořad 58. schůze (od 15. září 2020).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
3994Adam Kalous16218-24450.docx (25 KB)11. 12. 2019 v 16:13:18
4073Olga Richterová16297-24644.docx (14 KB)8. 1. 2020 v 10:11:23
4116Olga Richterová16340-24729.docx (14 KB)20. 1. 2020 v 12:49:19
4492Margita Balaštíková16716-25320.docx (24 KB)3. 3. 2020 v 15:04:11
4496Radek Holomčík16720-25326.docx (25 KB)4. 3. 2020 v 10:19:18
4500Leo Luzar16724-25333.docx (20 KB)4. 3. 2020 v 12:16:12
4501Petr Bendl16725-25335.docx (24 KB)4. 3. 2020 v 13:59:10
4502Jiří Běhounek16726-25336.docx (32 KB)4. 3. 2020 v 14:28:37
5939Jiří Běhounek18163-27488.docx (27 KB)1. 7. 2020 v 15:58:20
5963Josef Kott18187-27537.docx (38 KB)8. 7. 2020 v 15:43:43
6206Vlastimil Válek18430-28110.doc (4 MB)14. 9. 2020 v 11:09:49


Deskriptory EUROVOCu: inspekce potravin, potravinářská výroba, potravinová legislativa, zdravotní inspekce

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)