Sněmovní tisk 502
Novela z. o potravinách a tabákových výrobcích - EU

Stav projednávání ke dni: 28. února 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 5. 6. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 502/0 dne 5. 6. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 5. 6. 2019 (usnesení č. 199). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Kováčik a navrhl Zemědělský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 6. 12. 2019 na 39. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 851).

 • V
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 12. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 502/1 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 9. 1. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 502/2 (doporučuje schválit).
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 5. 2. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 502/3 (pozměňovací návrhy).

Další projednávání možné od 5. 2. 2020.

Projednávání tisku navrženo na pořad 41. schůze (od 3. března 2020).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
3994Adam Kalous16218-24450.docx (25 KB)11. 12. 2019 v 16:13:18
4073Olga Richterová16297-24644.docx (14 KB)8. 1. 2020 v 10:11:23
4116Olga Richterová16340-24729.docx (14 KB)20. 1. 2020 v 12:49:19


Deskriptory EUROVOCu: inspekce potravin, potravinářská výroba, potravinová legislativa, zdravotní inspekce

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)