Sněmovní tisk 419
Písemná interpelace S. Blahy na J. Kněžínka ve věci umož.příkaz.říz. při řeš.přestupků v souvis.se zák.o střetu zájmů

Dokument

Autor: Ing. Stanislav Blaha

Úplný název: Písemná interpelace poslance Stanislava Blahy na ministra spravedlnosti Jana Kněžínka ve věci umožnění příkazního řízení při řešení přestupků v souvislosti se zákonem o střetu zájmů
Adresát: JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D.
Podáno dne: 23. 1. 2019
Odesláno adresátovi: 24. 1. 2019
O zařazení na schůzi požádáno dne: 27. 2. 2019

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 28. 2. 2019 jako tisk 419/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 7. 3. 2019 na 27. schůzi
    Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: správní delikt, správní řízení, střet zájmůISP (příhlásit)