Sněmovní tisk 396
Novela z. o vysokých školách

Stav projednávání ke dni: 20. dubna 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 8. 2. 2019.
Zástupce navrhovatele: Mihola J. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 396/0 dne 12. 2. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0396.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 2. 2019. Vláda zaslala stanovisko 6. 3. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 6. 3. 2019 jako tisk 396/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 16. 3. 2019.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 98. schůze (od 13. dubna 2021).Deskriptory EUROVOCu: hospodářská podpora, státní rozpočet, vrácení podpory, vysokoškolské vzdělání, výzkum a vývoj

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)