Sněmovní tisk 389
Novela z. - školský zákon

Stav projednávání ke dni: 9. května 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 1. 2. 2019.
Zástupce navrhovatele: Mihola J. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 389/0 dne 5. 2. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0389.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 6. 2. 2019. Vláda zaslala stanovisko 6. 3. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 6. 3. 2019 jako tisk 389/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 16. 3. 2019.



Deskriptory EUROVOCu: kvalita výuky, školská legislativa, školství

Navržené změny předpisů (1)



ISP (příhlásit)