Sněmovní tisk 379
Doh.o ochraně investic mezi EU a Singapurem

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 23. 1. 2019.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 379/0 dne 23. 1. 2019.

  • O

    Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 30. 1. 2019 (usnesení č. 155). Určil zpravodaje: Ing. Monika Červíčková a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

  • 1

    1. Čtení proběhlo 7. 3. 2019 na 27. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 555).

  • V
    • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 22. 3. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 379/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
    • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 4. 4. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 379/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • 2

    2. Čtení proběhlo 28. 11. 2019 na 39. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 84, usnesení č. 819).

Senát

  • PS

    předložil Senátu mezinárodní smlouvu 23. 1. 2019 jako senátní tisk 33/0.

  • O

    Organizační výbor dne 29. 1. 2019 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

  • V
    • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 20. 2. 2019 a přijal usnesení č. 34, které bylo rozdáno jako tisk 33/2.
    • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 14. 3. 2019 a přijal usnesení č. 37, které bylo rozdáno jako tisk 33/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • S

    Návrh projednán dne 12. 6. 2019 na 9. schůzi Senátu.
    Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 172).

Prezident republiky

  • P

    Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 6.12.2019.Deskriptory EUROVOCu: členský stát EU, Evropská unie, ochrana investic, podpora investic, SingapurISP (příhlásit)