Sněmovní tisk 315
Písemná interpelace L. Luzara na M. Novákovou ve věci návrhu změny zákona č. 98/1987 Sb., o zvláštním příspěvku horníkům

Dokument

Autor: Ing. et Ing. Leo Luzar

Úplný název: Písemná interpelace poslance Leo Luzara na ministryni průmyslu a obchodu Martu Novákovou ve věci návrhu změny zákona č. 98/1987 Sb., o zvláštním příspěvku horníkům
Adresát: Ing. Marta Nováková
Podáno dne: 2. 10. 2018
Odesláno adresátovi: 3. 10. 2018
O zařazení na schůzi požádáno dne: 26. 10. 2018

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 30. 10. 2018 jako tisk 315/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 6. 12. 2018 na 24. schůzi
    Interpelující nebyl přítomen.Deskriptory EUROVOCu: horník, solventnost, těžební průmysl, uhelný průmysl, zvláštní dávkyISP (příhlásit)