Sněmovní tisk 312
Zpráva o vývoji malého a středního podnikání v roce 2017

Stav projednávání ke dni: 13. července 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2017

Autor: min. prům. a obchodu

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 25. 10. 2018 jako tisk 312/0.

  • O

    Organizační výbor zprávu přikázal 31. 10. 2018 (usnesení č. 125). Zpravodajem určen Ing. Vojtěch Munzar.

  • V
    • Hospodářský výbor projednal zprávu a vydal 13. 12. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 312/1 (doporučuje vzít na vědomí).


Deskriptory EUROVOCu: malé a střední podniky, ministerská odpovědnost, podpora podnikání, státní podpora, zpráva o činnostiISP (příhlásit)