Sněmovní tisk 291
Novela z. o obcích

Stav projednávání ke dni: 14. dubna 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 2. 10. 2018.
Zástupce navrhovatele: Bartoš I. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 291/0 dne 3. 10. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0291.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 10. 2018. Vláda zaslala stanovisko 25. 10. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 10. 2018 jako tisk 291/1 (neutrální).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 4. 11. 2018.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 98. schůze (od 13. dubna 2021).Deskriptory EUROVOCu: elektronická správa, místní zastupitelstvo, průhlednost administrativy, územní samospráva, veřejná správa, zpřístupňování informací

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)