Sněmovní tisk 280
Písemná interpelace L. Luzara na A. Schillerovou ve věci využití superstrategických surovin EU v zájmu ČR, OKD

Dokument

Autor: Ing. et Ing. Leo Luzar

Úplný název: Písemná interpelace poslance Leo Luzara na ministryni financí Alenu Schillerovou ve věci optimálního využití a zhodnocení relevantních superstrategických surovin EU v zájmu českého průmyslu a českého státu, Ostravsko-karvinské doly
Adresát: JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
Podáno dne: 25. 5. 2018
Odesláno adresátovi: 28. 5. 2018
O zařazení na schůzi požádáno dne: 14. 9. 2018

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 14. 9. 2018 jako tisk 280/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 25. 10. 2018 na 20. schůzi
    Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: důlní dobývání, elektrická energie, nerostné zdroje, sociální dopad, těžební průmysl, uhlí, ziskovostISP (příhlásit)