Sněmovní tisk 24
N.z. o změně zákonů uprav.počet členů zvl.kontrol.orgánů PS

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

JUDr. Jan Chvojka předložil sněmovně návrh zákona 6. 12. 2017.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 24/0 dne 7. 12. 2017.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0024.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 8. 12. 2017. Vláda zaslala stanovisko 27. 12. 2017. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 27. 12. 2017 jako tisk 24/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 1. 2018 (usnesení č. 18). Určil zpravodaje: Mgr. et Mgr. Jakub Michálek, Ph.D. a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 24. 1. 2018 na 6. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 94). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 24. 1. 2018 na 6. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 50, usnesení č. 94).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 1. 2. 2018 návrh zákona Senátu jako tisk 233, dokument 233/0.

 • O

  Organizační výbor dne 6. 2. 2018 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 14. 2. 2018 a přijal usnesení č. 100, které bylo rozdáno jako tisk 233/1 (schvaluje).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 14. 2. 2018 a přijal usnesení č. 112, které bylo rozdáno jako tisk 233/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 15. 2. 2018 na 12. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 341).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 2. 2018.
  Prezident zákon podepsal 21. 2. 2018.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 2. 2018.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 7. 3. 2018 ve Sbírce zákonů v částce 19 pod číslem 35/2018 Sb.Deskriptory EUROVOCu: dočasný výbor, dolní komora, parlamentní kontrola, parlamentní výbor, poslanec parlamentu

Navržené změny předpisů (6)ISP (příhlásit)