Sněmovní tisk 180
Novela z. o regulaci reklamy

Stav projednávání ke dni: 1. srpna 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Leo Luzar, Hana Aulická Jírovcová, Pavel Kováčik) předložila sněmovně návrh zákona 23. 5. 2018.
Zástupce navrhovatele: Luzar L. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 180/0 dne 25. 5. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0180.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 28. 5. 2018. Vláda zaslala stanovisko 26. 6. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 26. 6. 2018 jako tisk 180/1 (neutrální).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 6. 2018 (usnesení č. 87). Určil zpravodaje: Mgr. Stanislav Berkovec a navrhl Volební výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení bylo zahájeno 31. 1. 2020 na 40. schůzi, projednávání bylo přerušeno.
  Projednávání pokračovalo 5. 6. 2020 na 49. schůzi, projednávání bylo přerušeno.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 111. schůze (od 7. července 2021).Písemné přihlášky do rozpravy k tisku (18)

Deskriptory EUROVOCu: finanční instituce, likvidita soukromého sektoru, nekalá reklama, omezování soutěže, peněžní zásoba, propagace, propagační účinek, půjčka, televize

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)