Sněmovní tisk 160
Novela z. o sociálních službách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 26. 4. 2018.
Zástupce navrhovatele: Třísková E., Jelínková Š..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 160/0 dne 27. 4. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0160.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 30. 4. 2018. Vláda zaslala stanovisko 23. 5. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 5. 2018 jako tisk 160/1 (nesouhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 399/18, PID ALBSAYBHCF95.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 5. 2018 (usnesení č. 78). Určil zpravodaje: Mgr. Lenka Dražilová, MBA a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 21. 9. 2018 na 19. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 341).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 11. 2018 na 20. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 11. 2018 na 20. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 160/5, který byl rozeslán 14. 11. 2018 v 15:59.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 12. 2018 na 24. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 96, usnesení č. 415).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 2. 2019.
  Prezident zákon podepsal 8. 2. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 2. 2019.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 2. 2019.

Zákon vyhlášen 15. 2. 2019 ve Sbírce zákonů v částce 19 pod číslem 47/2019 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1322Petr Třešňák13546-20022.docx (1 MB) / PDF (250 KB, 5 stran) 21. 9. 2018 v 08:13:12
1365Vít Kaňkovský13589-20106.docx (13 KB) / PDF (336 KB, 4 strany) 1. 10. 2018 v 22:23:23
1427Alena Gajdůšková13651-20187.docx (15 KB) / PDF (232 KB, 3 strany) 3. 10. 2018 v 18:21:09
1516Markéta Pekarová Adamová13740-20381.docx (59 KB) / PDF (344 KB, 4 strany) 29. 10. 2018 v 15:31:16
1524Markéta Pekarová Adamová13748-20389.docx (60 KB) / PDF (344 KB, 4 strany) 30. 10. 2018 v 13:15:57
1530Jan Bauer13754-20397.docx (31 KB) / PDF (588 KB, 5 stran) 30. 10. 2018 v 15:23:51
1539Alena Gajdůšková13763-20407.docx (15 KB) / PDF (234 KB, 3 strany) 30. 10. 2018 v 19:48:37
1568Lenka Dražilová13792-20463.docx (14 KB) / PDF (329 KB, 3 strany) 2. 11. 2018 v 10:30:19
1641Vít Kaňkovský13865-20518.docx (0 KB) 13. 11. 2018 v 12:21:16
1642Lenka Dražilová13866-20519.docx (17 KB) / PDF (344 KB, 4 strany) 13. 11. 2018 v 12:22:51
1644Petr Třešňák13868-20523.docx (1 MB) / PDF (262 KB, 5 stran) 13. 11. 2018 v 12:51:50
1646Petr Třešňák13870-20524.docx (1 MB) / PDF (343 KB, 6 stran) 13. 11. 2018 v 14:09:00
1647Vít Kaňkovský13871-20525.docx (15 KB) / PDF (217 KB, 2 strany) 13. 11. 2018 v 14:16:54
1648Roman Sklenák13872-20526.docx (16 KB) / PDF (222 KB, 4 strany) 13. 11. 2018 v 14:27:48
1650Olga Richterová13874-20529.docx (16 KB) / PDF (352 KB, 5 stran) 13. 11. 2018 v 14:53:34
1651Olga Richterová13875-20532.doc (40 KB) / PDF (352 KB, 5 stran) 13. 11. 2018 v 15:04:30


Deskriptory EUROVOCu: péče o postižené osoby, příspěvek na péči, sociální služby, zdravotně postižený člověk

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)