Sněmovní tisk 1237
Novela z. o sociálních službách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Jana Pastuchová, Lucie Šafránková, Kateřina Valachová, Hana Aulická Jírovcová, Vít Kaňkovský, Lenka Dražilová, Alena Gajdůšková) předložila sněmovně návrh zákona 10. 6. 2021.
Zástupce navrhovatele: Pastuchová J. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1237/0 dne 10. 6. 2021.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 1237.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 6. 2021. Vláda zaslala stanovisko 30. 6. 2021. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 6. 2021 jako tisk 1237/1 (neutrální).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 678/21, PID ALBSC42B3A38.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 7. 2021 (usnesení č. 418). Určil zpravodaje: PhDr. Olga Richterová, Ph.D. a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Zpravodajem 30. 7. 2021 určen jiný poslanec (usnesení č. 1765).
  Návrh byl projednán v obecné rozpravě 30. 7. 2021 na 115. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1765). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 30. 7. 2021 na 115. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 20, usnesení č. 1765).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 3. 8. 2021 návrh zákona Senátu jako tisk 142, dokument 142/0.

 • O

  Organizační výbor dne 4. 8. 2021 stanovil garančním výborem Výbor pro sociální politiku a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 11. 8. 2021 a přijal usnesení č. 92, které bylo rozdáno jako tisk 142/2 (schvaluje).
  • Výbor pro sociální politiku projednal návrh dne 17. 8. 2021 a přijal usnesení č. 40, které bylo rozdáno jako tisk 142/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 18. 8. 2021 na 15. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 290).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 8. 2021.
  Prezident zákon podepsal 29. 8. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 30. 8. 2021.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 9. 2021.

Zákon vyhlášen 8. 9. 2021 ve Sbírce zákonů v částce 143 pod číslem 328/2021 Sb.Deskriptory EUROVOCu: péče o postižené osoby, příspěvek na péči, sociální politika, sociální služby, zdravotně postižený člověk

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)