Sněmovní tisk 1177
Novela z. o úpravách poskytování ošetřovného

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 17. 3. 2021.
Zástupce navrhovatele: Valachová K. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1177/0 dne 17. 3. 2021.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 1177.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 17. 3. 2021. Vláda zaslala stanovisko 19. 3. 2021. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 19. 3. 2021 jako tisk 1177/1 (souhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 289/21, PID ALBSBZ7FFXNK.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 26. 3. 2021. Určil zpravodaje: Ing. Hana Aulická Jírovcová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku (rozhodnutí č. 106)

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 1. 4. 2021 na 96. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1601). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 1. 4. 2021 na 96. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 4, usnesení č. 1601).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 6. 4. 2021 návrh zákona Senátu jako tisk 78, dokument 78/0.

 • O

  Organizační výbor dne 6. 4. 2021 stanovil garančním výborem Výbor pro sociální politiku a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro sociální politiku projednal návrh dne 20. 4. 2021 a přijal usnesení č. 16, které bylo rozdáno jako tisk 78/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 21. 4. 2021 a přijal usnesení č. 45, které bylo rozdáno jako tisk 78/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 21. 4. 2021 na 11. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 172).
  Návrh projednán dne 21. 4. 2021 na 11. schůzi Senátu.
  Senát schválil doprovodné usnesení (usnesení č. 173).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 22. 4. 2021.
  Prezident zákon podepsal 22. 4. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 4. 2021.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 4. 2021.

Zákon vyhlášen 23. 4. 2021 ve Sbírce zákonů v částce 70 pod číslem 173/2021 Sb.Deskriptory EUROVOCu: domácí péče, epidemie, ošetřovatelská péče, školní docházka, vyživovaná osoba

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)