Sněmovní tisk 1157
Novela z. o civilním letectví - EU

Stav projednávání ke dni: 8. května 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 15. 2. 2021.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1157/0 dne 15. 2. 2021.

    Lhůta pro implementaci předpisů EU je do 11. 9. 2018, 1. 2. 2019, 1. 7. 2019, 31. 12. 2020, 31. 12. 2021.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 2. 2021 (usnesení č. 370). Určil zpravodaje: Petr Dolínek a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

Další projednávání možné od 26. 2. 2021.Deskriptory EUROVOCu: bezpilotní letoun, civilní letectví, letecká doprava, letecká kontrola, letecký provoz, letiště, obchodní licence

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)