Sněmovní tisk 1155
Vl.n.z. o omezení dopadu plast.výrobků na životní pr. - EU

Stav projednávání ke dni: 14. května 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 12. 2. 2021.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 23. 2. 2021.

Projednávání tisku navrženo na pořad 104. schůze (od 25. května 2021).Související tisk: 1156 (Vl.n.z. o omezení dopadu plast.výrobků na životní pr.-souv.).

Deskriptory EUROVOCu: nevyužitelný odpad, ochrana životního prostředí, plast, průmysl plastů, recyklovaný výrobekISP (příhlásit)