Sněmovní tisk 1110
Písemná interpelace J. Jandy na K. Havlíčka ve věci splavnění řeky Odry na polské straně hranice, plány vlády ČR

Dokument

Autor: Bc. Jakub Janda

Úplný název: Písemná interpelace poslance Jakuba Jandy na místopředsedu vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy Karla Havlíčka ve věci splavnění řeky Odry na polské straně hranice, plány vlády ČR
Adresát: doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
Podáno dne: 3. 11. 2020
Odesláno adresátovi: 5. 11. 2020
O zařazení na schůzi požádáno dne: 4. 12. 2020

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 7. 12. 2020 jako tisk 1110/0.


 • PS

  Interpelace projednávána dne: 4. 3. 2021 na 87. schůzi
  Projednávání bylo přerušeno.
  Interpelace projednána dne: 11. 3. 2021 na 87. schůzi
  Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: plavební řád, říční plavba, vnitrozemská vodní cesta, vnitrozemské vody, vodní tokISP (příhlásit)