Sněmovní tisk 1042
Novela z. o Antarktidě

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 6. 10. 2020.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: Antarktida, havarijní znečištění, nerostné zdroje, ochrana životního prostředí, zneškodňování odpadu

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)