Sněmovní tisk 1026
Novela z. o finančním arbitrovi

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 25. 9. 2020.
Zástupce navrhovatele: Nacher P. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1026/0 dne 29. 9. 2020. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 1026.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 30. 9. 2020. Vláda zaslala stanovisko 27. 10. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 27. 10. 2020 jako tisk 1026/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 11. 2020 (usnesení č. 333). Určil zpravodaje: Ing. Miroslav Kalousek a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Předseda Poslanecké sněmovny 22. 1. 2021 rozhodl o změně zpravodaje.
  Zpravodajem určen Jan Jakob.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: alternativní řešení sporů, elektronické peníze, finanční kontrola, směnečná arbitráž

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)