Sněmovní tisk 1005
Písemná interpelace V. Votavy na K. Havlíčka ve věci úložiště vyhořelého jaderného paliva

Dokument

Autor: Ing. Václav Votava

Úplný název: Písemná interpelace poslance Václava Votavy na místopředsedu vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy Karla Havlíčka ve věci úložiště vyhořelého jaderného paliva
Adresát: doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
Podáno dne: 7. 7. 2020
Odesláno adresátovi: 9. 7. 2020
O zařazení na schůzi požádáno dne: 10. 9. 2020

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 10. 9. 2020 jako tisk 1005/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 17. 9., 1. 10. 2020 na 58. schůzi
    Interpelující nebyl přítomen.Deskriptory EUROVOCu: energetická politika, jaderné palivo, obec, ozářené palivo, podzemní skladování odpaduISP (příhlásit)