Sněmovní tisk 979
Novela z. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Markéta Pekarová Adamová, Jitka Chalánková, Věra Kovářová, Nina Nováková, Martin Plíšek, Helena Langšádlová, Jiří Koubek, Herbert Pavera, František Laudát) předložila sněmovně návrh zákona 2. 12. 2016.
Zástupce navrhovatele: Adamová M. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 979/0 dne 9. 12. 2016.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 12. 2016. Vláda zaslala stanovisko 10. 1. 2017. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 10. 1. 2017 jako tisk 979/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: pojistné, všeobecné zdravotní pojištění, zdraví veřejnosti, zdravotní pojištění

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
592/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění979/0


ISP (příhlásit)