Sněmovní tisk 870
Prot. o přístupu Černé Hory k Severoatlantické smlouvě

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 14. 7. 2016.
Zástupce navrhovatele: ministr zahr. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 870/0 dne 14. 7. 2016.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání mezinárodní smlouvy doporučil 2. 8. 2016. Určil zpravodaje: Ing. Pavel Šrámek, MBA a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 15. 9. 2016 na 49. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1357).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 7. 10. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 870/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 1. 12. 2016 na 53. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1432).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 15. 7. 2016 jako senátní tisk 303/0.

 • O

  Organizační výbor dne 2. 8. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 23. 8. 2016 a přijal usnesení č. 161, které bylo rozdáno jako tisk 303/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 10. 2016 na 28. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 542).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 15. 12. 2016.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 19. 6. 2017 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 20 pod číslem 38/2017 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Černá Hora, mezinárodní dohoda, NATO, obranná politika, přistoupení k dohodě, vojenská spolupráceISP (příhlásit)