Sněmovní tisk 863
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření ČTK v roce 2015

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2015

Autor: RČTK

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 8. 7. 2016 jako tisk 863/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 13. 7. 2016 (usnesení č. 302). Zpravodajem určen Mgr. Stanislav Berkovec.

 • V
  • Volební výbor projednal zprávu a vydal 29. 9. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 863/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 8. 12. 2016 na 53. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 253, usnesení č. 1473).Deskriptory EUROVOCu: financování rozpočtu, plnění rozpočtu, tisk, tisková agentura, účetní uzávěrka, zpráva o činnostiISP (příhlásit)