Sněmovní tisk 853
Novela z. o advokacii

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Martin Plíšek, Jan Chvojka, Marek Benda, Radek Vondráček) předložila sněmovně návrh zákona 29. 6. 2016.
Zástupce navrhovatele: Plíšek M. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 853/0 dne 30. 6. 2016.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 7. 2016. Vláda zaslala stanovisko 1. 8. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 1. 8. 2016 jako tisk 853/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 2. 8. 2016. Určil zpravodaje: JUDr. Jeroným Tejc a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 1. 2. 2017 na 54. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1542).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 8. 3. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 853/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 4. 2017 na 56. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26. 4. 2017 na 56. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 853/3, který byl rozeslán 28. 4. 2017 v 10:30.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 17. 5. 2017 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 853/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 5. 2017 na 57. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1677).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 22. 6. 2017 návrh zákona Senátu jako tisk 144, dokument 144/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 6. 2017 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 12. 7. 2017 a přijal usnesení č. 54, které bylo rozdáno jako tisk 144/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 20. 7. 2017 na 8. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 247).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 7. 2017.
  Prezident zákon podepsal 1. 8. 2017.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 8. 2017.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 18. 8. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 90 pod číslem 258/2017 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
6165Simeon Karamazov11626-16511.doc (82 KB) / PDF (228 KB, 1 strana) 4. 4. 2017 v 13:31:20
6172Štěpán Stupčuk11633-16538.doc (26 KB) / PDF (185 KB, 1 strana) 5. 4. 2017 v 10:53:23
6257Helena Válková11718-16713.doc (189 KB) / PDF (513 KB, 23 stran) 24. 4. 2017 v 16:00:26
6285Helena Válková11746-16754.doc (198 KB) / PDF (520 KB, 24 stran) 26. 4. 2017 v 11:40:48


Deskriptory EUROVOCu: advokát, odborná kvalifikace, právnická profese, profesní komora

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)